Landscape and Countryside in Baroque

Krajina a venkov v baroku / Landscape and Countryside in Baroque

International conference, Horní Jiřetín and Jezeří Chateau,
Czech Republic, October 14–15, 2016


The Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, the Omnium Association and the Town of Horní Jiřetín, in cooperation with the Departments of art history of the Czech universities, are organizing an international conference devoted to questions of landscape and countryside in the 17th and 18th centuries. The conference is focused on different aspects of formation and conception of the landscape and rural architecture and arts in the early modern era, but also on their present-day devastation. The program of the conference is enclosed.

We are looking forward to your participation!


Ústav dějin umění AV ČR, sdružení Omnium a město Horní Jiřetín ve spolupráci s univerzitními ústavy a katedrami připravují mezinárodní konferenci věnovanou problematice krajiny a venkova v 17. a 18. století. Obsah konference se zaměří nejen na různé aspekty utváření a vnímání krajiny, venkovské architektury a umění na venkově v období raného novověku, ale také na současné hrozby jejich devastace. Program konference naleznete v příloze.

Těšíme se na Vaši účast!

 

IMG_5172_b
Jean Baptiste Mathey, Church of Assuption of Virgin Mary, Horní Jiřetín (North Bohemia)

 


Program of the Conference

 

Friday, October 14, 2016, House of Culture, Horní Jiřetín

10.30-11.00 Invitation (Mayor Vladimír Buřt, Jakub Děd, Martin Mádl, Caterina Volpi)

 Krajina / Landscape 1 

11.00-11.20 Arnold Witte (Royal Netherlandish Institute in Rome),
‘(re)creating the landscape: the Madonna and early modern devotional painting in Italy’. a.witte@knir.it

11.20-11.40 Jana Michalčáková (Department of Art History, Palacký University, Olomouc), Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století  [Medieval Cistercian country as a border: The example of Moravia and the Papal State in the beginning of the XIIIth century]. jana.michalcakova@upol.cz

12.40-12.00 Caterina Volpi (Sapienza Università di Roma)
The Italian Landscape in the Baroque Painting: Claude Lorrain, Gaspard Dughet, Salvator Rosa. caterina.volpi@uniroma1.it

12.00-12.20 Coffee break

12.20-12.40 Barbora Balážová (Institute of Art History, Slovak Academy of Sciences, Bratislava), Industrálna krajina raného novoveku [Industrial landscape of the early modern era]. Barbara.Balazova@savba.sk

12.40-13.00 Camilla Fiore (Sapienza Università di Roma),
The Baroque Landscape in and around Rome in the Seventheenth-Century: architectural and natural places. camilla.fiore@yahoo.it

13.00-13.20 Ondřej Jakubec (Seminar of Art History, Masaryk University, Brno), Baroque landscape of Olomouc. jakubec@mail.muni.cz

13.20-14.40 Dinner; visitation of the church of the Assumption of the Virgin Mary by Jean Baptiste Mathey (Pavla Priknerová)

 Venkov / Countryside 1

14.40-15.00 Jana Zapletalová (Department of Art History, Olomouc), Ticinští mistři: venkované evropského formátu [Masters of Ticino: the peasants of the European dimension]. j.zapletalova@upol.cz

15.00-15.20 Jiří Kroupa (Seminar of Art History, Masaryk University, Brno), „Martinelliovské“ kostely na moravských panstvích Liechtensteinů a Kouniců [“Martinellian” churches in the Moravian domains of the Liechtensteins and Kaunitzs].kroupa@phil.muni.cz

15.20-15.40 Martin Mádl (Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague), Všichni svatí z Heřmánkovic na Broumovsku: lidová tvořivost nebo evropské umění? [All Saints of Heřmánkovice, Broumov region: Folk art or European art?]. madl@udu.cas.cz

15.40-16.00 Jan Vojtěchovský, Barbora Vařejková, Martina Poláková (Department of restauration, Pardubice University in Litomyšl), Malířská technika mezi centrem a venkovem [Painter´s technique between center and countryside]. Jan.Vojtechovsky@upce.cz

16.00-16.20 Coffee break

16.20-16.40 Petr Macek (Department of Art History, Charles University, Prague), Osobitost podkrušnohorské barokní architektury [The originality of baroque architecture in North Bohemia]. macekp@seznam.cz

16.40-17.00 Jakub Bachtík (Department of Art History, Charles University, Prague), Venkovské oktogonální a křivkové centrály v domácí architektuře 17. a 18. století [Country octagonal and curvilinear central churches in the Bohemian architecture of the 17th and 18th Century]. jakub.bachtik@gmail.com 

17.00-17.20 Jaromír Olšovský (Department of Art and Culture History, Ostrava University), Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy [Baroque sculptures in the Silesian Country: Between domestic production and imports]. jaromir.olsovsky@osu.cz

17.20-17.40 Rostislav Švácha (Department of Art History, Palacký University, Olomouc; Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague), Typy venkovských kostelů v druhé polovině 17. století [Types of the rural churches of the 17th century in Bohemia]. svacha@udu.cas.cz; rostislav.svacha@upol.cz

 17.40-18.20 Discussion; departure to hotel at the Červený Hrádek Chateau near Jirkov

 Saturday, October 15, 2016, Jezeří Chateau

10.00-10.20 Invitation (Hana Krejčová, Rostislav Švácha)

 Krajina / Landscape 2 

10.20-10.50 Antonio Jommelli (Sapienza Università di Roma),
Architecture in Human Scale. The Evolution of the Countryside around Rome in the Baroque Era. a.jommelli@gmail.com

10.50-11.10 Petra Oulíková (Department of Art History, Catholic Theological Department, Charles University, Prague), Rozmísťování soch sv. Donáta Marií Terezií Savojskou na černokosteleckém panství [Spacing of the St. Donato´s sculptures by Maria Theresia of Savoy on her domain in Černý Kostelec]. OulikovaP@seznam.cz

11.10-11.30 Roberta Cerone (Sapienza Università di Roma), Landscape as symbol of power in Medieval art. roberta.cerone@uniroma1.it

11.30-11.45 Coffee break

11.45-12.05 Jindřich Vybíral (Academy of Arts, Architecture and Design, Prague), Modernost baroka. “Vodní zahrada” Friedricha Ohmanna [The  Modernity of Baroque: “Water Garden” by Friedrich Ohmann]. vybiral@vsup.cz

12.05-12.25 Lucie Rychnová (Department of Art History, Charles University, Prague), Šlikovská barokní krajina [Baroque landscape of the Schlick domain]. lucie.bosch@seznam.cz

12.25-12.45 Tereza Střelcová (Department of History, University of Ostrava), Poutní místa a tradice očima pamětníků [Pilgrimace places and traditions through the eyes of witnesses]. t.strelcova@seznam.cz

12.45-13.00 Coffee break

13.00-13.20 Alessandro Cosma (Sapienza Università di Roma). Into the wild. Landscapes for hermits in the Renaissance. alessandro.cosma@uniroma1.it

13.20-13.40 Kristýna Drápalová (Department of Art History, Charles University, Prague), Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století [A reconstruction of the landscape: The basin of the Most at the end of the 18th century]. kristyna.drapalova@gmail.com

13.40-14.00 Kateřina Adamcová (Department of Art History, Charles University, Prague), Sochy v barokní krajině: panství Jezeří-Nové Sedlo [Sculptures in the baroque landscape: The domain of Jezeří-Nové Sedlo. Katerina.Adamcova@ff.cuni.cz

14.00-14.30 Discussion       

14.30-16.30 Visitation of the Jezeří Chateau; dinner

Program of the Conference in PDF

 

Jean Baptiste Mathey (?), Červený Hradek Chateau (North Bohemia)

 


Promoters:

Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences (www.udu.cas.cz)
Omnium Association (omniumos.cz/)
Town of Horní Jiřetín (www.hornijiretin.cz)

 Organizers:

Department of Art History, Palacký University, Olomouc; Department of Art History, Charles University, Prague; Seminar of Art History, Masaryk University, Brno; art departments of the universities in Opava, Ostrava, Ústí nad Labem; Department of Art History, Catholic Theological Department, Charles University, Prague; Academy of Arts, Architecture and Design, Prague; Department of History of Art and Theatre, Sapienza Università di Roma

The Conference is supported by the program of regional cooperation of the Czech Academy of Sciences / Konference je připravována s podporou programu regionální spolupráce Akademie věd ČR 

 Contacts:

Rostislav Švácha (Palacký University, Olomouc; IAH CAS),
rostislav.svacha@upol.cz; svacha@udu.cas.cz
Martin Mádl (IAH CAS), madl@udu.cas.cz
Jakub Děd (Omnium Association), jded@omniumos.cz

For registration, please contact / Svou účast, prosím, registrujte na adrese: registrace@omniumos.cz


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.